Văn bản

Cơ quan ban hành
Loại văn bản  
Các lĩnh vực
Phân loại  
Thời gian  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV14/09/2015Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
73/2015/NĐ-CP08/09/2015Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
16/2015/TT-BGDĐT12/08/2015Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV16/03/2015Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập