Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi
Đăng ngày: 15/02/2015
   
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015
 

 
 
Ca trực
  Thời gian trực
 Người trực
 Chức vụ
 
Ca trực 01
 
Chủ Nhật  ngày 15/02/2015
 
(27/12/2014 Âm lịch)
 
Nguyễn Đức Dụng
 
 
Chủ tịch Công đoàn
 
Nguyễn Trọng Việt
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 02
 
Thứ Hai ngày 16/02/2015
 
(28/12/2014 Âm lịch)
 
Mã Thị Thanh
 
 
Chuyên viên
 
Ngô Văn Thuyên
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 03
 
Thứ Ba ngày 17/02/2015
 
(29/12/2014 Âm lịch)
 
Giáp Văn Tú
 
 
Cán bộ trưng tập
 
Đỗ Xuân Cừ
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 04
 
Thứ Tư ngày 18/02/2015
 
(30/12/2014 Âm lịch)
 
Vi Đình Tuyến
 
 
Chuyên viên
 
Ngọc Văn Giang
 
Cán bộ trưng tập
 
Nguyễn Thị Thương
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 05
 
Thứ Năm ngày 19/02/2015
 
(01/01/2015 Âm lịch)
 
Ngọc Xuân Hùng
 
 
Chuyên viên
 
Nguyễn Xuân Thủy
 
Cán bộ trưng tập
 
Nguyễn Duy Tùng
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 06
 
Thứ Sáu ngày 20/02/2015
 
(02/01/2015 Âm lịch)
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
Phó trưởng phòng
 
Nguyễn Thị Luyện
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 07
 
Thứ Bẩy ngày 21/02/2015
 
(03/01/2015 Âm lịch)
 
Ngọc Văn Lượng
 
 
Chuyên viên
 
Ngọc Văn Tân
 
Cán bộ trưng tập
 
Ca trực 08
 
Chủ Nhật ngày 22/02/2015 (04/01/2015 Âm lịch)
 
Nguyễn Văn Thức
 
 
Phó trưởng phòng
 
Nông Thị Huế
 
Tạp vụ
 
Ca trực 09
 
Thứ Hai ngày 23/02/2015 (05/01/2015)
 
Thân Văn Đạc
 
 
Trưởng phòng
 
Nguyễn Chí Hướng
 
Cán bộ trưng tập
 
Bài viết liên quan
Thông báo
Video clip
Thư viện hình ảnh
Đoàn thanh niên