Tin Phòng giáo dục

Tin Phòng giáo dục
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020
Đăng ngày: 17/06/2019
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh cấp học mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 của UBND thành phố Lạng Sơn. Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2019 - 2020
Thông báo
Video clip
Thư viện hình ảnh
Đoàn thanh niên